ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ФК „ПАЛАС“  

 

ФК “ ПАЛАС”, като собственик на домейна  fcpalas.com, събира и обработва, предоставените доброволно от Вас, лични данни при посещаването на Официалния сайт на клуба, както и при използваните в него услуги.

Необходимостта от тези действия е породена от желанието ни да осигурим неговата максимална функционалност, както и по-качествен и бърз достъп до информация или услуги.

ФК “ ПАЛАС” използва предоставените от Вас лични данни единствено за нуждите на Официалния сайт на клуба – https://fcpalas.com и предоставяните чрез него услуги.

Изключение от правилото се допуска само тогава, когато същите бъдат изискани по законов ред от държавни институции, имащи право да разполагат с тях.

Вашите лични данни се обработват само от служители, оторизирани да боравят с тях за нуждите на Официалния сайт на клуба.

Личните данни, които ФК “ ПАЛАС” обработва при посещаване Официалния сайт на клуба – https://fcpalas.com , са следните:

 1. При осъществяване на връзка с клуба чрез използване на електронна поща или форма за обратна връзка: email, име, адрес и телефон.
 2. При достъп до функционалностите на Официалния сайт на клуба – www.fcpalas.com: местоположение, IP адрес, браузер и операционна система.
 3. При регистрация в Официалния сайт на клуба – www.fcpalas.com: имена, данни за контакт, адрес, телефон, електронна поща, националност, пол, потребителско име и парола.
 4. При използване на online магазина (ако има такъв ) на ФК “ ПАЛАС” и осъществяването на поръчки през него: имена, данни за контакт, адрес, телефон, електронна поща, националност, пол, потребителско име и парола, начини и средства за плащане.

Официалният сайт на ФК “ ПАЛАС” – https://fcpalas.com използва т.н. „бисквитки“/cookies. Същите се използват за съхраняване на настройки и идентификатори, имащи за цел по-добрата и лесна навигация в сайта от страна на потребителите.

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от ФК “ ПАЛАС” в рамките на една календарна година от последното влизане в Официалния сайт на клуба – https://fcpalas.com и/или след прекратяването на регистрацията Ви в него.

В случай, че имате въпроси, касаещи обработването и правото на достъп до Вашите лични данни, както и ако желаете същите да бъдат коригирани или допълнени, ФК “ ПАЛАС” ще Ви съдейства, като за целта можете да се свържете с нас, използвайки следните контакти: телефон: +359 879 16 26 26 ; е-mail: office@fcpalas.com

ФК “ ПАЛАС” няма да обработва неоснователно повтарящи се заявки, както и такива, застрашаващи поверителността на останалите потребители на Официалния сайт на клуба – https://fcpalas.com

При промяна в политиката за защита на личните данни, касаеща Официалния сайт на ФК “ ПАЛАС” – https://fcpalas.com и, съобщение за нея ще бъде публикувано на видимо място в него, а същата ще бъде обновена с актуалната към момента информация.

Посещавайки Официалния сайт на ФК “ ПАЛАС” – https://fcpalas.com, Вие потвърждавате, че сте прочели политиката за защита на личните данни и сте съгласен с нейното съдържание.

3. EMBEDDED CONTENT
Pages on this site may include embedded content, like YouTube videos, for example. Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if you visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged-in to that website. Below you can find a list of the services we use:
FACEBOOK
The Facebook page plugin is used to display our Facebook timeline on our site. Facebook has its own cookie and privacy policies over which we have no control. There is no installation of cookies from Facebook and your IP is not sent to a Facebook server until you consent to it. See their privacy policy here: Facebook Privacy Policy .
TWITTER
We use the Twitter API to display our tweets timeline on our site. Twitter has its own cookie and privacy policies over which we have no control. Your IP is not sent to a Twitter server until you consent to it. See their privacy policy here: Twitter Privacy Policy .
YOUTUBE
We use YouTube videos embedded on our site. YouTube has its own cookie and privacy policies over which we have no control. There is no installation of cookies from YouTube and your IP is not sent to a YouTube server until you consent to it. See their privacy policy here: YouTube Privacy Policy.
4. COOKIES
This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymized tracking data to third party applications like Google Analytics. Cookies generally exist to make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the help section of your browser.
NECESSARY COOKIES (ALL SITE VISITORS)
 • cfduid: Is used for our CDN CloudFlare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. See more information on privacy here: CloudFlare Privacy Policy.
 • PHPSESSID: To identify your unique session on the website.
NECESSARY COOKIES (ADDITIONAL FOR LOGGED IN CUSTOMERS)
 • wp-auth: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_logged_in_{hash}: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_test_cookie Used by WordPress to ensure cookies are working correctly.
 • wp-settings-[UID]: WordPress sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
 • wp-settings-[UID]:WordPress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
5. WHO HAS ACCESS TO YOUR DATA
If you are not a registered client for our site, there is no personal information we can retain or view regarding yourself. If you are a client with a registered account, your personal information can be accessed by:
 • Our system administrators.
 • Our supporters when they (in order to provide support) need to get the information about the client accounts and access.
6. THIRD PARTY ACCESS TO YOUR DATA

We don’t share your data with third-parties in a way as to reveal any of your personal information like email, name, etc. The only exceptions to that rule are for partners we have to share limited data with in order to provide the services you expect from us. Please see below:

ENVATO PTY LTD

For the purpose of validating and getting your purchase information regarding licenses for our theme, we send your provided tokens and purchase keys to Envato Pty Ltd and use the response from their API to register your validated support data. See the Envato privacy policy here: Envato Privacy Policy.

TICKSY

Ticksy provides the support ticketing platform we use to handle support requests. The data they receive is limited to the data you explicitly provide and consent to being set when you create a support ticket. Ticksy adheres to the EU/US “Privacy Shield” and you can see their privacy policy here: Ticksy Privacy Policy.

7. HOW LONG WE RETAIN YOUR DATA

When you submit a support ticket or a comment, its metadata is retained until (if) you tell us to remove it. We use this data so that we can recognize you and approve your comments automatically instead of holding them for moderation.

If you register on our website, we also store the personal information you provide in your user profile. You can see, edit, or delete your personal information at any time (except changing your username). Website administrators can also see and edit that information.

8. SECURITY MEASURES

We use the SSL/HTTPS protocol throughout our site. This encrypts our user communications with the servers so that personal identifiable information is not captured/hijacked by third parties without authorization.

In case of a data breach, system administrators will immediately take all needed steps to ensure system integrity, will contact affected users and will attempt to reset passwords if needed.

9. YOUR DATA RIGHTS
GENERAL RIGHTS

If you have a registered account on this website or have left comments, you can request an exported file of the personal data we retain, including any additional data you have provided to us.

You can also request that we erase any of the personal data we have stored. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes. In short, we cannot erase data that is vital to you being an active customer (i.e. basic account information like an email address).

If you wish that all of your data is erased, we will no longer be able to offer any support or other product-related services to you.

GDPR RIGHTS

Your privacy is critically important to us. Going forward with the GDPR we aim to support the GDPR standard. AxiomThemes permits residents of the European Union to use its Service. Therefore, it is the intent of AxiomThemes to comply with the European General Data Protection Regulation. For more details please see here: EU GDPR Information Portal.

10. THIRD PARTY WEBSITES

AxiomThemes may post links to third party websites on this website. These third party websites are not screened for privacy or security compliance by AxiomThemes, and you release us from any liability for the conduct of these third party websites.

All social media sharing links, either displayed as text links or social media icons do not connect you to any of the associated third parties, unless you explicitly click on them.

Please be aware that this Privacy Policy, and any other policies in place, in addition to any amendments, does not create rights enforceable by third parties or require disclosure of any personal information relating to members of the Service or Site. AxiomThemes bears no responsibility for the information collected or used by any advertiser or third party website. Please review the privacy policy and terms of service for each site you visit through third party links.

11. RELEASE OF YOUR DATA FOR LEGAL PURPOSES

At times it may become necessary or desirable to AxiomThemes, for legal purposes, to release your information in response to a request from a government agency or a private litigant. You agree that we may disclose your information to a third party where we believe, in good faith, that it is desirable to do so for the purposes of a civil action, criminal investigation, or other legal matter. In the event that we receive a subpoena affecting your privacy, we may elect to notify you to give you an opportunity to file a motion to quash the subpoena, or we may attempt to quash it ourselves, but we are not obligated to do either. We may also proactively report you, and release your information to, third parties where we believe that it is prudent to do so for legal reasons, such as our belief that you have engaged in fraudulent activities. You release us from any damages that may arise from or relate to the release of your information to a request from law enforcement agencies or private litigants.

Any passing on of personal data for legal purposes will only be done in compliance with laws of the country you reside in.

12. AMENDMENTS
We may amend this Privacy Policy from time to time. When we amend this Privacy Policy, we will update this page accordingly and require you to accept the amendments in order to be permitted to continue using our services.